Privacyverklaring Friday & Co. Shipbrokers B.V.

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. , gevestigd aan Calandstraat 2 3016 CB Rotterdam The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

www.fridayships.nl  |   Calandstraat 2,  3016 CB Rotterdam, The Netherlands  | Tel: +31 10 4363410

 

De functionaris met betrekking gegevensbescherming bij Friday & Co. Shipbrokers B.V. is te bereiken via rotterdam@fridayships.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn hoogstens paspoort en geboortedata gegevens, ten behoeve van het voldoen aan internationale security regels met betrekking tot inspecties van schepen en/of bezoek van haven terminals.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Verzenden van onze circulaires en/of nieuwsbrieven;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Friday & Shipbrokers B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde  besluitvorming:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Friday & Co. Shipbrokers B.V.) bij betrokken is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Friday & Co. Shipbrokers B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Verder gebruikt Friday & Co. Shipbrokers B.V. de volgende computerprogramma’s of –systemen: Business-to-Business lead generation tool, waarmee verkeer op onze eigen website gevolgd kan worden (wie onze website bezoekt onze website en van welke locatie). Dit betreft enkel business gegevens, geen persoonlijke gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Friday & Co. Shipbrokers B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rotterdam@fridayships.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Friday & Co. Shipbrokers B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Friday & Co. Shipbrokers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rotterdam@fridayships.nl